Τα τμήματα μας

 • Το νηπιαγωγείο μας αποτελείται από 9 τμήματα σε 6 διαφορετικά ηλικιακά επίπεδα.
  Σε κάθε ένα από τα τμήματα σχεδιάζεται και εφαρμόζεται το ίδιο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό θέμα, σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες που ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το πρόγραμμα όμως διαφοροποιείται  και προσαρμόζεται από την κάθε νηπιαγωγό σύμφωνα  με την ηλικία των παιδιών της τάξης.

 • Το Σχολείο μας αποτελείται από τμήματα έξι επιπέδων:

  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 20 – 24 μηνών (7-8 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 2 – 2 1/2 ετών (12-14 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 2 – 3 ετών (15 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 3 – 4 ετών
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 3 – 4 ετών
  • και την τάξη προδημοτικής

  Το Σχολείο μας αποτελείται από τμήματα έξι επιπέδων:

  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 20 – 24 μηνών (7-8 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 2 – 2 1/2 ετών (12-14 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 2 – 3 ετών (15 παιδιά)
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 3 – 4 ετών
  • την τάξη για παιδιά ηλικίας 3 – 4 ετών
  • και την τάξη προδημοτικής